OpenJeHartAmsterdam!

OpenJeHart en OSA-Amsterdam zijn een samenwerkingsverband aangegaan om de eenzaamheid in Amsterdam tegen te gaan. Zij doen dit door projecten op te starten op wijk- en buurtniveau waardoor mensen op structurele basis letterlijk en figuurlijk weer in beweging komen.

OpenJeHart en OSA-Amsterdam zijn een samenwerkingsverband aangegaan om de eenzaamheid in Amsterdam tegen te gaan. Zij doen dit door projecten op te starten op wijk- en buurtniveau waardoor mensen op structurele basis letterlijk en figuurlijk weer in beweging komen. Dit concept is ontwikkeld door OpenJeHart en inmiddels succesvol in andere plaatsen.  OSA heeft als uitvoeringsorganisatie dit concept omarmt en gaat samenwerken aan de uitvoering in Amsterdam, want de methodieken versterken elkaar. Het sluit nauw aan bij ‘Kringen voor Mantelzorgers en Kringen voor Iedereen die in opdracht van de gemeente Amsterdam worden uitgevoerd.

fotoOver OSA
Uitvoeringsorganisatie OSA heeft ruime ervaring met de doelgroepen kwetsbare burgers, zorgvragers en mantelzorgers. De combinatie van jarenlange ervaring met kwetsbare groepen en hun specifieke expertise op het gebied van het faciliteren van sociale netwerken – zowel formeel als informeel – wordt vertaald naar een concrete en effectieve aanpak. OSA beschikt over een team van professionals die zich inzet op participatie- en gezondheidsvraagstukken, zowel op het gebied van beleidsvorming als op de begeleiding van burgers.

Over OpenJeHart
OpenJeHart wil mensen duurzaam met elkaar verbinden. Door veranderende maatschappelijke ontwikkelingen hebben steeds meer mensen behoefte aan laagdrempelige activiteiten die hen in staat stellen om nieuwe sociale contacten te vinden. OpenJeHart wil daarbij mensen letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Begeleiding vindt plaats door professionele coaches die ook de persoonlijke groei van mensen ondersteunen. Wederkerigheid en zelfredzaamheid binnen een groep zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Projectleider OSA: Sandra van den Berg

Projectleider OpenJeHart: Liane Wolfert