Amy is een vrouw van 70, jong van geest en gedrag en in het bezit van een brede algemene kennis. Samen met haar man heeft ze een bedrijf gehad. Amy was het gezicht van de onderneming. Met haar vriendelijke en extraverte houding was ze heel succesvol. Maar de zaak slokte ook alle tijd op. Samen waren ze veel onderweg waardoor er nauwelijks tijd overbleef om een sociaal netwerk naast het bedrijf op te bouwen.

Toen Amy’s man overleed werd het ineens heel stil om haar heen. De eens zo drukke zakenvrouw bleek weinig vrienden te hebben en familie woonde ver weg. Het was tijd voor actie, besloot ze. Tijd om nieuwe vrienden te maken.

Haar buurvrouw gaf Amy een folder van OpenJeHart mee, waarin een telefoonnummer stond. ‘Niks voor mij’, dacht Amy nog. Dochter Marleen haalde haar moeder over de streep om toch door te zetten en gewoon eens op te bellen voor wat meer informatie.

Na enig tegensputteren over de telefoon, zoals ‘ik heb geen auto’, stemde Amy in om eens te komen kijken bij OpenJeHart. Een van de eerste bijeenkomsten van de organisatie, in november 2012, bleek de zo gehoopte opening naar nieuwe contacten.

‘Het is niks voor mij, dacht ik eerst nog’

Nieuwe ervaringen kwamen er ook. Zo vierde Amy haar verjaardag en vertelde ze haar verjaardagsvisite eerlijk en kwetsbaar dat dit de eerste keer was zij die feestdag zo had gevierd. Met cadeautjes, taart en veel bezoek.

Amy was een paar maanden lid van OpenJeHart en bleek haar zakelijke kwaliteiten nog steeds te bezitten. Als er iets georganiseerd moest worden nam zij met plezier het initiatief om iedereen te informeren. Ze is een echte regeltante. Bij het veelvuldige contact met andere leden werd duidelijk dat Amy over nóg een kwaliteit beschikt: ze kan goed luisteren. De leden vinden het fijn dat zij hun verhaal bij Amy kwijt kunnen.

Zo heeft Amy na haar werkzame leven een nieuwe zingeving gevonden. En ondertussen nieuwe vriendschappen gesloten.