Wat brengt vrijwilligerswerk bij OpenJehart jou en de ander

Iets voor een ander betekenen: zijn/haar leven verlichten/lichter (helpen) maken.

Een uitwisseling van energie: jouw inzet maakt het leven van/voor de ander leuker en omgekeerd levert waardering (zoals in de vorm van een glimlach) ook energie bij de vrijwilliger op.

Samen zijn, samen doen, vrolijkheid, gezelligs, humor, relativering.

De ander helpen om het zware in het leven te (ver)dragen.

Iets dat tot nieuwe inzichten, ervaring en levenswijsheid leidt.

Zinvol bezig zijn, je hart volgen – soms naast een baan die je vooral voor het inkomen uitvoert.

Vacatures bij OpenJeHart

Coachende begeleider

Coachende begeleider OpenJeHart/Mantelkring

(vrijwillig)

Werkzaamheden
Binnen de wijk waar je woont ondersteun je mensen die het zo druk hebben met de zorg voor een naaste dat hun eigen sociale netwerk er ongemerkt bij ingeschoten is. Als coachende begeleider geef je hen die support waarmee zij op zowel individueel als groepsniveau letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging en op kracht komen.

Competenties:

 • je hebt oprechte interesse in anderen en staat niet snel met een oordeel klaar
 • je bent te omschrijven als een stevige, rustige persoonlijkheid met een groot hart
 • je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • je brengt graag wat verdieping aan in gesprekken
 • je hebt levenservaring, gevoel voor humor en een groot relativeringsvermogen
 • je vindt het leuk om met een groep mensen op te trekken en bent niet bang om het voortouw te nemen
 • je bent in staat om mensen te motiveren en enthousiasmeren
 • je hebt geen hekel aan wandelen en bent goed ter been
 • je beheerst de Nederlandse taal

Werktijden
Ongeveer 4 uur per week, in overleg. Daarnaast ben je, in het kader van deskundigheidsbevordering, eens in de 6 weken twee uur aanwezig bij een intervisiebijeenkomst.

Je bent minimaal een jaar beschikbaar.

Plaats
Lelystad, Dronten en Den Haag

Bijzonderheden
Als vrijwillige OpenJeHart-begeleider word je door ervaren coaches grondig opgeleid in de door ons ontwikkelde methodiek. Je doorloopt eerst een theoretisch gedeelte, dat we na een toets afsluiten met een certificaat. Daarna begeleiden we je in de praktijk, net zolang totdat jij en wij erop vertrouwen dat je geheel zelfstandig een groep mensen in kwetsbare omstandigheden kunt begeleiden. Daarbij besteden we veel aandacht aan met name emotionele onderwerpen die rondom mantelzorg van belang zijn, zoals zelfzorg en het overwinnen van vraagverlegenheid. We leren je om ‘echt’ te luisteren en om vragen te stellen die tot betekenisvolle gesprekken leiden.

Extra informatie en aanmelden
Sandra van den Berg: sandra.vandenberg@lwpc.nl

Kennismakings-coördinator

Kennismakings-coördinator OpenJeHart/Mantelkring

(vrijwillig)

Werkzaamheden Je legt per mail of telefoon contact met mensen die hebben aangegeven belangstelling te hebben om deel te nemen aan Mantelkring. Je maakt afspraken voor kennismakingsgesprekken. Je voert kennismakingsgesprekken bij de mensen thuis en toetst in hoeverre de verwachtingen van de aspirant-leden overeenstemmen met wat wij in de praktijk te bieden hebben. Als de situatie daarom vraagt, maak je de koppeling richting een zorgvervanger. Je verwerkt de gegevens in een intakeverslag. Competenties:

 • je hebt oprechte interesse in anderen en staat niet snel met een oordeel klaar
 • je bent te omschrijven als een stevige, rustige persoonlijkheid met een groot hart
 • je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • je hebt levenservaring, gevoel voor humor en een groot relativeringsvermogen
 • je bent in staat om mensen te motiveren en enthousiasmeren
 • je beheerst de Nederlandse taal

Werktijden Ongeveer 4 uur per maand, in overleg. Je overlegt met de aspirant-leden wanneer je de kennismakingsgesprekken voert. Daarnaast ben je, in het kader van deskundigheidsbevordering, eens in de 6 weken twee uur aanwezig bij een intervisiebijeenkomst. Je bent minimaal een jaar beschikbaar. Plaats Lelystad, Dronten en Den Haag Bijzonderheden De leden van OpenJeHart zijn mensen die om wat voor reden dan ook te maken hebben met een klein of krimpend sociaal netwerk. Bij OpenJeHart worden zij lid van een club waar men met wat support op zowel individueel als groepsniveau letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging en op kracht komt. Wij trainen je in de door Bureau LWPC ontwikkelde methodiek achter dit project. Daarbij besteden we veel aandacht aan het onderwerp preventie dan wel bestrijding van eenzaamheid. We stellen vaardigheden rondom luisteren en het voeren van ‘echte’ gesprekken centraal en houden deze door middel van regelmatige intervisiebijeenkomsten scherp. Reiskosten- en telefoonvergoeding.

Gesprekspartner Aandachtscentrum

Gesprekspartner Aandachtscentrum

(vrijwillig)

De projecten OpenJeHart en Mantekring zijn gericht op mensen die letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging willen komen. Leden van OpenJeHart verlangen met name naar een sterker sociaal netwerk; bij Mantelkring draait het vooral om (h)erkenning van mantelzorgers. De belangrijkste factoren bij beide projecten zijn Aandacht en Verbinding. Ook met de leden die niet actief deelnemen aan de activiteiten onderhouden we regelmatig (telefonisch) contact.

Welke taken horen bij de functie?

 • Je onderhoudt regelmatig – variërend van eens per maand tot eens per kwartaal, al naar gelang de wens – contact met leden die hier behoefte aan hebben;
 • Je neemt contact op met actieve leden die zonder bericht langere tijd niet deelnemen aan een activiteit om te horen of er iets is waar je hen mee kunt ondersteunen;
 • Je zet, in overleg, eventuele hulpvragen binnen het Bureau en/of elders uit.


Welke verantwoordelijkheden horen bij de functie?

 • Je hebt een preventieve taak en vormt soms de brug naar actieve deelname aan de activiteiten die wij organiseren;
 • Je bent goed op de hoogte van de werkwijze achter onze concepten;
 • Je bent als de oren van het project en filtert de mogelijkheden die we al bieden, maar signaleert ook de behoeften waarop we mogelijk kunnen aanhaken;
 • Je luistert zorgvuldig en noteert wensen en/of opvallende zaken die opvolging behoeven;
 • Je bent in grote lijnen op de hoogte van de sociale kaart binnen jouw regio.


Hoe ziet het dienstverband eruit?

 • Je zet je op vrijwillige basis in voor het aantal uren dat je met de projectmanager hebt afgesproken.
 • Je volgt de tweedaagse basistraining methodiekoverdracht OpenJeHart/Mantelkring en aanvullende interne trainingen rondom relevante onderwerpen.

Wat zijn de benodigde competenties?

 • Levenservaring is belangrijker dan welke vooropleiding dan ook;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Affiniteit met thema’s als kantelmomenten en ingrijpende levenslessen;
 • Het vermogen om actief en zonder oordelen te luisteren en (ook) te horen wat er niet concreet gezegd wordt;
 • De bereidheid om gesprekken te voeren waarbij een ander werkelijk centraal staat;
 • Gevoel voor humor en een groot relativeringsvermogen.

Ruben, coach bij OpenJeHart en Mantelkring

Ruben vertelt in de video wat het voor hem betekent om coach te zijn en over hoeveel profijt hij heeft gehad aan de 2-daagse training hiervoor. ‘Als coach krijg ik de kans om mensen echt verder te helpen. En het geeft mij ook energie.’ Bekijk de video.