DEN HAAG – Wethouder Kavita Parbhudayal van de gemeente Den Haag is blij met de extra telefonische hulplijn van het OpenJeHart Aandachtcentrum. Zij vestigde hier speciaal de aandacht op tijdens het uitreiken van het boekje met levensverhalen van het Aandachtcentrum dat afgelopen zaterdag werd toegevoegd aan de 1.000 maaltijden die door de Participatie Keuken van Ben Lachhab werden uitgereikt. Hierbij werd het telefoonnummer van het Aandachtcentrum prominent onder de aandacht gebracht bij de kwetsbare ouderen. ‘Het luisterend oor van het Aandachtcentrum is van onschatbare waarde’, aldus de Haagse wethouder.

Wethouder Parbhudayal ging mee om enkele maaltijden plus het boekje te bezorgen bij de ouderen die op dit moment binnen zitten en het meest kwetsbaar zijn.  ‘Dat is iets wat enorm belangrijk is geworden, dat mensen niet te lang in een isolement raken. Eenzaamheid is natuurlijk het grote risico wat we zien opdoemen in deze tijden van de corona crisis. Het is belangrijk dat mensen in Den Haag die een luisterend oor nodig hebben weten dat het er is.’

Ook na de crisis
Liane Wolfert van het OpenJeHart wijst erop dat het Aandachtcentrum ook na de crisis de kwetsbare mensen blijft ondersteunen: ‘Vooral nu tijdens de corona crisis is het Aandachtcentrum nog verder opgeschaald en kunnen we in heel Den Haag die mensen ondersteunen die het nodig hebben. Hulpvragen die in de gesprekken naar voren komen worden uiteraard ook opgepakt en overgedragen naar onze samenwerkingspartners binnen het sociaal domein in de stad. Doordat we nu het boekje met levensverhalen bij de maaltijden hebben kunnen voegen kunnen we het telefoonnummer ook rechtstreeks onder de aandacht brengen van de kwetsbare ouderen. We ondersteunen de mensen niet alleen nu, maar ook straks na de crisis’, aldus Liane Wolfert.

Klein sociaal netwerk
Het Aandachtcentrum is een onderdeel van OpenJeHart, dat al enkele jaren actief is in Den Haag. OpenJeHart is met name voor mensen met een klein sociaal netwerk of mensen die eenzaam zijn. Er worden op structurele basis activiteiten in alle 8 stadsdelen georganiseerd om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Voor wie niet wil of kan deelnemen aan deze activiteiten is het Aandachtcentrum vorig jaar opgericht. Dit houdt in dat mensen op structurele basis telefonische ondersteuning en aandacht krijgen.

Meer over dit initiatief in de media:
Website gemeente Den Haag
1000 boekjes met levensverhalen voor eenzame ouderen
Den Haag FM
Duizend eenzame ouderen krijgen cadeaus met Pasen
De Posthoorn
Boekjes en maaltijden voor eenzame ouderen