Regelmatig telefonisch contact kan mensen in kwetsbare omstandigheden weer vooruit helpen. Met die achterliggende reden is het Aandachtcentrum opgezet, waarvan mantelzorgers en mensen met een klein sociaal netwerk in Den Haag gratis gebruik kunnen gaan maken. Met een speciale campagne ‘Bakkie Aandacht’ wordt deze mogelijkheid de komende weken onder de aandacht gebracht.

Het Aandachtcentrum is met ondersteuning van de gemeente Den Haag opgezet door OpenJeHart en Mantelkring. OpenJeHart richt zich op mensen die zich wel eens eenzaam voelen en behoefte hebben aan meer contact. Mantelkring is er speciaal voor mantelzorgers. Beide initiatieven zijn al ruim twee jaar actief in alle stadsdelen van Den Haag. Initiatiefneemster Liane Wolfert vond dat er wat ontbrak en zag een mooie toegevoegde waarde, waardoor nu ook de telefonische ondersteuning is opgezet. ,,We hebben gemerkt dat niet iedereen kan of wil deelnemen aan onze activiteiten. Daarom zijn we mensen die we een tijdje niet hadden gezien af en toe eens gaan bellen. Dit werd heel erg gewaardeerd. Van daaruit is het idee voor een apart Aandachtcentrum ontstaan, waarbij we mensen op regelmatige basis bellen voor een luisterend oor. En zo houden we dus ook meteen een vinger aan de pols. Deze ondersteuning wordt met hulp van de gemeente Den Haag gratis aangeboden. Enige voorwaarde is dat mensen zich als lid inschrijven.’’
Speciale aandacht is er voor mantelzorgers: ,,Mantelzorg kan soms zwaar zijn en het is belangrijk dat je hier over kunt praten. We hebben met ons Aandachtcentrum vooral ook het doel om aan vroegsignalering te doen, zodat we desgewenst kunnen doorschakelen naar andere organisaties voordat mensen echt overbelast raken’’, aldus Liane Wolfert.

Kijk voor de volledige planning van het Bakkie Aandacht op www.aandachtcentrum.nl.