OpenJeHart breidt vanaf begin 2021 uit in Swifterbant en Zeewolde. In beide plaatsen gaan groepen van start waarbij mensen met een klein sociaal netwerk letterlijk en figuurlijk weer in beweging worden gebracht met een activiteitenprogramma. De initiatieven zijn mede tot stand gekomen door bijdragen van het VSB Fonds en de Rabobank.

OpenJeHart brengt mensen letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging en in contact met anderen. Onder het motto ‘alles mag, niets moet’ kan men onder meer deelnemen aan de wekelijkse wandelingen, regelmatige creatieve salons, maandelijkse zondaguitjes en leerzame bijeenkomsten die bijdragen aan persoonlijke groei. ,,Het is nadrukkelijk de bedoeling dat we met ons aanbod aanhaken op wat er al is en nauw samenwerken met de lokale welzijnsorganisaties’’, zegt Liane Wolfert van Bureau LWPC.

Mantelzorgers
,,Zo zullen we ons in Zeewolde specifiek op mantelzorgers richten, omdat uit overleg met de welzijnsorganisatie bleek dat daar vooral de behoefte ligt. In Swifterbant ligt de nadruk weer meer op preventie tegen eenzaamheid en op positieve gezondheid. Hierin trekken we samen op met Meerpaal Welzijn en via huisarts Pauls Kemps met de Huisartsenpraktijk Swifterbant. Maar onze uitgangspunten zijn altijd hetzelfde. We brengen mensen met elkaar in contact. De activiteiten vinden plaats op structurele basis, altijd onder professionele begeleiding. Overigens maakt ook deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en samenwerkingspartners deel uit van het project’’, aldus Liane Wolfert.

Aandachtcentrum
OpenJeHart beschikt ook over een Aandachtcentrum, dat gespecialiseerd is in telefonische ondersteuning. ,,Dat is ook in deze coronatijd heel erg nuttig gebleken. Wanneer bijvoorbeeld vanwege scherpere maatregelen gezamenlijke activiteiten niet door kunnen, blijven we contact houden met de mensen.”

OpenJeHart is inmiddels landelijk actief met ruim 30 groepen, waaronder in alle kernen van de gemeente Dronten, Lelystad, maar ook in alle stadsdelen van Den Haag. OpenJeHart is een concept van Bureau LWPC, dat gevestigd is in Swifterbant. Bureau LWPC werd in 2019 in de gemeente Dronten gekozen tot Onderneming van het Jaar. Tevens werd LWPC genomineerd voor de provinciale Flevopenningen als meest participerende onderneming.