Van 27 september t/m 6 oktober is het de Week tegen de eenzaamheid. OpenJeHart is een project waarmee in Den Haag op structurele basis en in elk stadsdeel ondersteuning is voor mensen met een klein sociaal netwerk. ,,Deelnemers geven na een tijdje ook aan dat de kwaliteit van hun leven is verbeterd nu ze weer socialer actief zijn’’, volgens Liane Wolfert van OpenJeHart.

Ook in Den Haag is eenzaamheid een groeiend probleem, met percentages die boven het landelijk gemiddeld liggen. Ruim 50 procent van de inwoners boven 19 jaar heeft daarbij volgens recent onderzoek aangegeven zich wel eens (matig tot ernstig) eenzaam te voelen.
Wethouder Kavita Parbhudayal onderschrijft dat het erg belangrijk is om hier iets aan te doen, onder meer met projecten als OpenJeHart. ,,Eenzaamheidsbestrijding heeft een hele hoge prioriteit voor mij als wethouder Zorg. Meer dan 50 procent van de mensen in Den Haag voelt een vorm van eenzaamheid. Zoals de Koning terecht zei in de troonrede: we mogen daar niet in berusten. In Den Haag werken we aan een beter leven voor iedereen, en moet iedereen mee kunnen doen: dat is het uitgangspunt bij alles wat we doen.’’

Volgens Liane Wolfert van OpenJeHart is een themaweek belangrijk, maar moet er het hele jaar door op structurele basis aandacht zijn voor eenzaamheid. ,,Daar is waar we bij OpenJeHart het afgelopen jaar hard aan gewerkt hebben. Er zijn inmiddels het hele jaar door bijna dagelijks en in elk stadsdeel activiteiten waarbij we aandacht kunnen geven aan de mensen die dat nodig hebben. Dichtbij huis komen ze via onze activiteiten in contact met andere mensen. Voor wie dat nog een brug te ver is bieden we een luisterend oor, in de vorm van telefonisch contact.’’

OpenJeHart kan door steun van de gemeente kosteloos worden aangeboden. In elk stadsdeel is er wekelijks een wandeling. ,,We bieden daarnaast een gevarieerd aanbod aan leuke activiteiten, van creatieve salons tot themabijeenkomsten of weekenduitjes. Altijd onder leiding van een professionele coach. Mensen kunnen elkaar ontmoeten, maar we kunnen daarnaast ook verdere persoonlijke aandacht geven wanneer we merken dat daar behoefte aan is. Er ontstaan hele mooie vriendschappen. Deelnemers geven na een tijdje ook aan dat de kwaliteit van hun leven is verbeterd nu ze weer socialer actief zijn.’’

Onder de naam Mantelkring zijn er daarnaast ook in elk stadsdeel speciale groepen voor mantelzorgers. Inmiddels is er een fijnmazig netwerk ontstaan waarin er allerlei verbindingen zijn, niet alleen tussen de mensen uit de doelgroep, maar ook op het snijvlak van formele en informele zorg. ,,We hebben nauw contact met welzijnsorganisaties en andere initiatieven die zich bezighouden met eenzaamheid. We verwijzen naar elkaar, en zorgen ervoor dat we mensen kunnen opvangen in onze groepen, of bijvoorbeeld zelf kunnen doorverwijzen naar specialistische zorg. We zitten steeds meer in de haarvaten van de stad.’’